6a.krestanka.cz

Předměty SPP a PI


Na základě doporučení školského poradenského zařízení navštěvují někteří žáci hodiny speciálně pedagogické péče (SPP), pedagogické intervence (PI).


Hodiny speciálně pedagogické péče jsou zařazeny v rozvrhu v dopoledních hodinách,

hodiny pedagogické intervence budou probíhat od pondělí 10. 9. 2018.
Copyright © 2019 6a.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.